14.10.2019

Одлуки по Интерен оглас 01/2019 од 27.09.2019 година

За пополнување на работните места преку постапка за унапредување под ред. бр.1, 2, 4 и 6 од интерниот оглас 01/2019 од 27.09.21019 год.

27.09.2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019

Врз основа на ,  член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/... Повеќе...

01.02.2018

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Објавен е планот за јавни набавки на К.П.У. Идризово за 2018 година.
Кон истиот можете да пристапите на линкот во продолжение:

14.12.2017

ПРИЕМ НА ПАКЕТИ

Понеделник –четврток до 13,00 часот
Сабота – недела до 14,00 часот

14.12.2017

Пријава на слободни посети

Понеделник – четврток -1 група од 8,00 -8,30, 2 група од 9,45 -10,15, 3 група 12,00 -12,30

14.12.2017

ПРИЈАВИ ПОСЕТА

Преку телефон 02/2580365
Понеделник - четврток од 8,30-10,30 и од 14,00 -18,00 часот
Петок од 8,30 -18.00 часот
На пријавница во установата
Понеделник –четврток од 13,00 -... Повеќе...